Kezdőlap » Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

 1. A SZERZŐDÉS ALANYAI:

ELADÓ:

A karnisaruhaz.hu webáruház („webáruház”) üzemeltetője:
MALOM Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság („MALOM Kft.”)
Székhely és levelezési cím: 1142 Budapest, Tatai u. 15.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-069188
Adószám: 10504866-2-42
Bankszámlaszám: 12001008-01823882-00100005
Telefon: +36-30-428-3631

(a továbbiakban: eladó)

VEVŐ:

A webáruházban a vevő a MEGRENDELÉST rögzítő mindennemű természetes és jogi személy (a továbbiakban: vevő).

 1. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE:

A MEGRENDELÉS leadásával a jelen Általános Szerződési és fizetési feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF) a vevő feltétel nélkül elfogadja. Az eladó és vevő közötti szerződés akkor jön létre – akkor válik a vevő által tett ajánlat eladó által elfogadottá –, amikor a vevő e-mail útján megkapja az eladótól a megrendelés elfogadásáról szóló visszaigazolást (amely nem egyezik meg a rendelés beérkezését követően, a jelen ÁSZF VI. fejezetében rögzített, a rendszerünk által automatikusan küldött rendelést visszaigazoló üzenettel).

Az eladó fenntartja a jogot, hogy a vevő által leadott megrendelést, és így a szerződéskötést elutasítsa. Amennyiben az eladó a megrendelést visszautasítja, a szerződés nem jön létre. A megrendelés és annak visszaigazolása (vagy elutasítása) akkor tekintendő az eladóhoz, illetve a vásárlóhoz megérkezettnek, amikor az a másik fél számára hozzáférhetővé válik.

 1. A TERMÉKEK ÁRAI:

A webáruházban megvásárolható termékeknél bruttó árak szerepelnek, azaz a mindenkor érvényes Általános Forgalmi Adóval (áfá-val) növelt árak vannak feltüntetve.
Az eladási árak forintban értendők. Az eladó az árváltoztatás jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

 1. FIZETÉSI MÓDOK ÉS FELTÉTELEK:
 • készpénzben az áru személyes átvételekor
 • a bankszámlára történő átutalással (itt a közleménybe be kell írni a vevő nevét)
 • utánvéttel az áru átvételekor a csomagküldő szolgáltatónak (futárnak)
 • online fizetéssel.

Méretre készített termékek vagy más egyedi igény szerinti megrendelés esetén a vételár előre történő megfizetését kérjük. A rendelés visszaigazolása csak ennek megtörténte és átvétele után jelent szállítási kötelezettséget az eladó (webáruház) részére. A vállalt szállítási határidő is csak ettől az időponttól kezdődik.

 1. AZ ÁRU ÁTVÉTELE:
 • személyes átvétel: hétköznaponként 8:00-15:30 között, telephelyünkön és bemutatótermünkben: 1142 Budapest, Tatai u. 15.
 • házhozszállítás: a legkényelmesebb mód a termék házhoz történő kiszállíttatása.
  A szállító garanciát vállal a termék sértetlen kiszállítására. A csomag tartalmazza a számlát is. Amennyiben egyedi kérése lenne a kiszállítással kapcsolatban, azt a megrendelésnél az üzenetek rovatban közölje.
 1. RENDELÉS, HATÁRIDŐ, ÉRTESÍTÉS:

Menete:

1. Belép a karnisaruhaz.hu honlapra (a webáruházba);

2. Tetszése szerint használhatja a termékkeresőt, de ki is hagyhatja azt;

3. Válasszon a karnis főkategóriák közül (klikkeljen 2 x a választott főkategória képre);

4. Megjelent karniscsoportok közül válasszon (klikkeljen 2 x a választott karniscsoportra);

5. Válasszon a karnis végződések közül (használja a jobb és bal irányba vezető nyilat és klikkeljen 2x);

6. Választott karnisoknak adja meg a méretét (használja a le és föl menő nyilakat a méret kiválasztásához) Látni fogja, hogy a méret változtatásával megjelenik mindig az adott karnis méret ára is. Itt láthatja a karnis jellemző paramétereit is. Majd tegye a KOSÁRBA;

7. Klikkeljen a RENDELÉS-re;

8. Töltse ki a kért adatokat választhat: - átvételi és fizetési módot, adja meg: a vevő adatait és a szállítási és számlázási adatokat;

9. Klikkeljen a MEGRENDELÉS-re.

10. A megadott e-mail címére azonnal egy rendelés beérkezését visszaigazoló levelet küld a rendszerünk (rendelés visszaigazolása);

11. Ha a fenti visszaigazoló levelet megkapta, akkor érvényesen beérkezett hozzánk a megrendelése (amely ugyanakkor nem jelenti az ajánlat elfogadását, a szerződés létrejöttét, az ugyanis a jelen ÁSZF II. fejezetében írtak szerint jön létre).

Vállalási határidő:

A terméket egyedileg állítjuk össze vagy egyedileg gyártjuk le, amihez időre van szükségünk.

A terméket személyesen átvenni vagy a termék házhozszállítását teljesíteni általában a megrendelés beérkezését követő 5-10 munkanapon belül tudjuk.
A tényleges várható szállítási a határidőről megrendelés beérkezését követően tudunk tájékoztatást nyújtani.

Elkészült termékről való értesítés személyes átvétel esetén:

Amennyiben a terméket úgy rendelte meg, hogy azt személyesen, bemutatótermünkben veszi át, úgy termék elkészültéről e-mailben vagy sms-ben értesítjük, amelyet követő munkanaptól az átvehető.

Házhozszállításról való értesítés:

A termék házhozszállításáról e-mailben vagy sms-ben értesítjük a kiszállítás előtti munkanapon.

Majd a házhozszállításáról reggelén a GLS vagy Cs-Sprint futárszolgálat további szöveges értesítést küld, amely tartalmazza a csomag azonosító számát, a csomag várható kézbesítési idejét egy 3 órás intervallumban (pl. 8 és 11 óra között) és a GLS Futárszolgálat telefonszámát, ahol egyeztethet a kiszállítással kapcsolatban.

Vevő köteles a megrendelt termék mennyiségi és minőségi megfelelőségét a kézbesítést, illetve átvételt követően késedelem nélkül ellenőrizni. Ennek keretében a vevő a csomag kibontásával egyidejűleg köteles meggyőződni a termék észlelhető hibáiról, valamint arról, hogy a termék megfelel-e a rendelésben rögzített és visszaigazolt terméknek, a megrendelt mennyiségnek. Amennyiben a vevő a kézbesítést végző futár jelenlétében a csomag kibontásakor észleli, hogy a termék sérült, esztétikai vagy egyéb hibával rendelkezik, a termék(ek) átvételét megtagadhatja, és – az erre rendszeresített űrlap egyidejű kitöltésével – a futárral visszaküldheti.

 1. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

Az eladó az általa eladott termékekre a 2013. évi V. törvény („Ptk.”) szerinti egyes fogyasztási cikkekre kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató (a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. melléklete alapján)

1.   Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a(z) MALOM Kft. (Karnisáruház) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a(z) MALOM Kft. (Karnisáruház) vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

3. Jótállás

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági (jótállási) jogával?

Hibás teljesítés esetén, a MALOM Kft. (Karnisáruház) valamennyi általa értékesített, legalább 10 000 forintot elérő eladási árú termék vonatkozásában jótállásra köteles a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján, az abban foglaltak szerint.

A jótállás időtartama (jogérvényesítési határidő):

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,

b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,

c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

Önt ugyanazokat az igényeket érvényesítheti a vállalkozással szemben, amelyeket a kellékszavatosság esetében. Így lehetőségünk van – az jelen fejezet 1. pont 5. bekezdésében meghatározott sorrend szerint - kijavítást, kicserélést vagy árleszállítást kérni, illetve elállni a szerződéstől.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 1. ELÁLLÁSI JOG:

Ön a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől, amennyiben fogyasztónak számít, és webáruházon keresztül, házhozszállítással rendelte meg a terméket.

 

Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az árut átveszi.

 

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

MALOM Kft., 1142 Budapest, Tatai u. 15. / +36-30-428-3631 / karnisaruhaz@malomkft.hu.

Ebből a célból felhasználhatja az alábbi tartalmú elállási-nyilatkozat-mintát is:

 

Címzett: MALOM Kft., 1142 Budapest, Tatai u. 15., karnisaruhaz@malomkft.hu.

 

Alulírott(ak) kijelenti(k), hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi áru(k) adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:

 

Fogyasztó(k) neve:

 

Fogyasztó(k) címe:

 

A fogyasztó(k) aláírása:

 

Kelt:

 

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

 

Ön köteles számunkra az árut indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi az árut. Az áru visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Elállási jog kizártsága egyedi termék esetén

Felhívjuk ugyanakkor a szíves figyelmét, hogy előre gyártott termék esetén az az Ön személyére, utasításának, kérésének egyedi igényeinek megfelelően kerül egyedileg legyártásra, az Ön személyére szabva. Tekintettel erre, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bek c) pontja ezekben az esetekben kizárja az elállási jog gyakorlását!

„A Korm. rendelet 29. § (1) bekezdése c) pontja értelmében a fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján, vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.”

Kérjük, a terméket ezek elfogadásával és tudatával rendelje meg!

 

Az elállás joghatásai

 

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk az árut, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

 1. PANASZKEZELÉS

Panaszát bejelentheti írásban, és szóban egyaránt.

a) Írásban:

a) személyesen vagy más által átadott irat útján az Karnisáruház bemutatótermében: 1142 Budapest, Tatai u. 15.

b) postai úton: a MALOM Kft. részére, 1142 Budapest, Tatai u. 15. címzett és megküldött levélben.

c) elektronikus levélben: a címre.

Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján is. Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el, a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.

b) Szóban:

i) személyesen: nyitvatartási időben a Karnisáruház bemutatótermében, a 1142 Budapest, Tatai u. 15. szám alatt.

ii) telefonon: a +36-30-428-3631 telefonszámon.

Fogyasztói jogvita esetén lehetősége van a lakóhelye, tartózkodási helye vagy kifejezett kérelme alapján más békéltető testülethez is fordulni. A békéltető testületek hatályos adatai, többek között a nevük és székhelye szerinti postai címük elérhető a https://mkik.hu/a-bekelteto-testuletek-teruleti-honlapjai weboldalon.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése – akkor lehet eljárást kezdeményezni, ha termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban jogvita keletkezik a kereskedővel, szolgáltatóval és a bírósági eljárás helyett vagy előtt, egy olcsóbb, egyszerűbb és ingyenes vitarendezési fórumot szeretne a fogyasztó választani.

A békéltető testületi eljárás megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A békéltető testület a fogyasztói jogvita rendezése céljából mindenekelőtt megkísérli egyezség létrehozatalát a felek között, ennek hiányában az ügyet kötelező határozatával eldönti, vagy ajánlást tesz. A békéltető testületnek a döntéshozatala során figyelemmel kell lennie a fogyasztói jogok gyors, hatékony és egyszerű érvényesítésére.

Valamint, az Európai Bizottság egy platformot biztosít arra a célra, hogy a vállalatok és a fogyasztók egymás között felmerült vitáikat online rendezhessék. Ez a platform az alábbi linken található: www.ec.europa.eu/consumers/odr.

 1. ADATVÉDELMI NYILATKOZAT:

Az eladó birtokába került személyes adatra vonatkozóan az általános adatvédelmi előírások az irányadók.

Személyes adatokon értjük azokat az információkat, amellyel a vevő a megrendelésnél az azonosító adatait megadta: családi név, keresztnév, lakcím, számlaszám, bankkártya szám.

Ezeket az adatokat titkosan kezeljük, azokat harmadik félnek nem adjuk ki, kivéve a házhozszállítás átvételére jogosult nevét, címét a házhozszállítást végző szolgáltatónak.  

Adatvédelemről lásd a részletes szabályokat (törvényt) a webáruház adatvédelem linkjére kattintva.

 1. FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA:

Az eladó nem vállal semminemű felelősséget az karnissaruhaz.hu-hoz való csatlakozás során használt technikai (hardver, szoftver) és vagy kommunikációs (internet) infrastruktúra által okozott hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért függetlenül attól, az a szerver vagy a kliens oldali üzemszerű vagy rendkívüli, nem üzemszerű működésből adódott.

A webáruházzal kapcsolatos mindennemű információ hozzáférhető, így mindebből adódóan a mindenkori információk nem ismeretéből származó hibákért, kellemetlenségekért, közvetlen vagy közvetett károkért az eladó semmilyen felelősséget nem vállal.

A webáruházban feltüntetett árak mindig aktuálisak és érvényesek, kivéve a jelen fejezetben szabályozott azon esetköröket, amikor a webáruházban hibás árak szerepelnek. Amennyiben a vevő által megrendelt termék(ek) ára(i) az webáruházunk belső rendszerének hibájából tévesen jelenik/jelennek meg a honlapon, az eladó az(oka)t nem köteles hibás áron értékesíteni, hanem a hiba észlelését követően haladéktalanul felajánlja a vevőnek, hogy a terméket hiba nélküli áron értékesíti számára, amelynek ismeretében a vevő elállhat vásárlási szándékától. Amennyiben a vevő az eladó hibás, illetve hiba nélküli árról való tájékoztatását követő 5 napon belül arról nyilatkozik, hogy el kíván állni vásárlási szándékától, és a termék árát már megfizette, úgy az eladó visszafizeti a vevő részére a hibásan feltüntetett és a vevő által megfizetett vételárat. Amennyiben a vevő a terméket hiba nélküli áron is meg kívánja vásárolni, úgy a hibás ár és a hiba nélküli ár különbözetét köteles az eladó részére megfizetni. Amennyiben a vevő hibás, illetve hiba nélküli árról történő tájékoztatást követő 5 napon belül nem nyilatkozik, annyiban az eladó jogosult elállni a szerződéstől, egyúttal köteles visszafizeti a vevő részére a hibásan feltüntetett és a vevő által megfizetett vételárat.

Az ár hibásan feltüntetett esete valósul meg akkor, ha a termék ára a szokásos piaci árhoz képest jelentősen eltér (a termékre vonatkozó kedvezmény mértéke meghaladja a 60 %-ot), és az észszerűen eljáró vevő számára ezen eltérés egyértelműen felismerhető (feltűnő értékaránytalanság esete); vagy pedig a termék áránál egy vagy több számjeggyel több, ill. kevesebb van.

Amennyiben a termék árával kapcsolatban a vevőnek kételye merül fel, és ezt jelzi az eladó felé, úgy az eladó rövid határidőn belül tájékoztatja a vevőt a termék helyes áráról.

 

A jelen ÁSZF 2024. április 23. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. Az eladó fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit frissítse, illetve időközönként módosítsa, hogy az tükrözze a weboldal működési módját és feltételeit, vagy a jogszabályi környezet változását. A jelen ÁSZF módosításait az eladó a weboldalon közzéteszi, illetve a regisztrált/vagy korábban már vásárló vevőket a változásról e-mailben értesíti. A módosítások nem érintik a korábban megkötött szerződéseket, azaz a módosításoknak nincs visszaható hatálya. Amennyiben az ÁSZF módosítása ellen, azok weboldalon történő közzétételét követően, a vásárló tiltakozhat, és amennyiben az a folyamatban lévő megrendelést (szerződést) érintené, úgy jogosult a megrendelésétől (a szerződéstől) elállni.

kosárban: tétel: 0 db   összérték: 0,- HUF fizetés
vissza
előre